Antiskrøbelig lokalplan?

En gang i sidste uge læste jeg artiklen “Bliv antiskrøbelig – Tænker du som en kalkun?” af Peter Svarre på kommunikationsforum.dk. Artiklens indledning er “Nassim Nicholas Talebs nyeste bog ”Antifragility” er et velrettet spark i klosserne på alle os, som tror, at vi kan planlægge, styre, kontrollere os ud af katastrofer, kriser og sammenbrud. Det kan vi ikke.”

I torsdag sendte jeg mine bemærkninger og forslag til ændringer af lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild ind til Odder Kommune. Kommunens forslag til lokalplan for det område, hvor familien har haft sommerhus siden 1930, er til høring frem til 25. januar. Området er et sommerhusområde, som er fuldt udbygget og ny-opførte huse kan kun ske efter nedrivning af eksisterende.

sommerhus3-hgrund

Jeg har forslag til ændringer i pkt. 7.4, 8.1 og 9.4 i lokalplanen. Det er bestemmelser om beboelse, farver på husene og hegn. Vores sommerhus er med dets 82 år et godt eksempel på, hvad forslag til lokalplan betyder for husene i området.

  • De farver huset og dets vinduer m.m. har haft  i gennem de 82 år er alle ulovlige. Facaden har kun en gang haft en korrekt farve, Vinduer og døre m.m. kun når deres farve har været hvide eller i samme farve som facaden. Huset har været lyserødt med grønne og hvide vinduer, hvidt med blå vinduer, gråt med blå vinduer, svenskrødt med hvide vinduer og grønne døre. Forslaget tillader kun en farveskala fra sort over brun til rødbrun og okker, samt samme farver og hvid på vinduer, døre m.m..
  • Grundens anneks med to soverum er bygget omkring 1970 i tidens stil, men er ikke smukt med nutidens øjne. Det vil være en god ide på et tidspunkt at rive det ned. Forslaget betyder, at vi ikke må bygge et eller flere smukke nye annekser, men gerne et tilbygning til det eksisterende hus. Det vil være svært at gøre uden at ødelægge det gamle hus unikke udtryk. Nu bliver det gamle anneks formentligt stående i betydelig længere tid.
  • De faste hegn, der har stået på grunden altid, er i princippet ulovlige. Forslaget betyder, at de må vedligeholdelse, men skal de erstattes, må det kun ske med levende hegn. Det vil stor set være umuligt at etablere levende hegn i den sandede jordbund og i respekt for den eksisterende bevoksning.

Hvad har en artikel på kommunikationsforum med en lokalplan for et sommerhusområde at gøre? For mig er hensigten med lokalplanen smuk og rigtig – men planens indhold bære tydelig præg af, at planlæggerne vil komme alle de mulige “katastrofale” tiltag, som grundejerne kunne finde på at opføre eller gøre ved deres huse i området, i forkøbet. Formentligt er bestemmelserne også udsprunget af en overbevisning om, at stramme og rigide regler er det meget nemmere at administrere efter og håndhæve.

Mit bud er, at lokalplanen gør området mere skrøbelig og det vil alt andet lige accelerere antallet af katastrofer og kriser af den slags, der nu kan komme af regler i love og planer for et sommerhusområde. At love og planer ikke forhindre grundejer i at råde på egen matrikel, samt at planlove og lokalplaner ikke er det mest nærværende for grundejerne, er der i dag “fine” eksempler på. Der er således grundejere med grunde i første rækker omfattet af strandsbeskyttelsesregler, der har opført faste hegn helt ned til stranden. Mindst et af disse hegn kan godt betegnes som en regulær katastrofe og er i hvertfald ulovlige i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Disse hegn er det formentligt meget besværligt at få grundejerne til at fjerne igen, med krise og omkostninger til følge for alle parter. At regulere grundejeres adfærd i fremtiden bedre end i dag via diverse bestemmelser i lokalplaner er nok urealistisk.

Alt andet lige vil stramme regler betyde mere bøvl for Odder Kommune i fremtiden på grund af flere overtrædelser, som i langt de fleste tilfælde vil være ret uskyldige, men som vel skal håndhæves, for at kunne håndhæve de få egentlige katastrofer, der vil opstå. Alt andet lige vil stramme regler betyde, at det store flertal af grundejere, der opfører sig fornuftigt, bliver stækket i at udvikle deres sommehuse og grunde på hensigtmæssige måder. Og sjovt nok vil reglerne i lokalplanen først resultere i ændringer af betydning for helheden i området om mere end 50 år, i takt med at eksisterende bygninger nedrives, ny huse opføres eller andre forandringer gennemført. Forslagets indhold, der bygger på, at begrænsninger og ensretninger gavner og forskønner helheden, slår således først igennem i en fremtid, der sandsynligvis har værdier, hvor mangfoldighed og diversitet indgår i vurderinger af helheden og hvor det der er æstetisk smukt, kan have andre udtryk end dem vi kan forestille os i dag. Forslaget kan nemt betyde, at området bliver visuelt fattigere og mindre attraktivt, stik i mod de smukke mål, der er med lokalplanen.

Mit budskab til Odder Kommune er, at det er ok med mål, rammer og reguleringer, men at lokalplanen i højere grad end i det nuværende forslag skal respektere såvel områdets fortid som fremtidens muligheder for at udvikle området. Budskabet er også, at de fleste grundejere kun vil det bedste for området og sagtens kan håndtere et vist råderum på deres matrikler, samt at information om mål og regler, samt om hvad der er “god byggeskik” er bedre redskaber end at stramme regler yderligere. Mine forhåbentlige konstruktive forslag til ændringer i lokalplanen, kan være et bidrage til, at såvel sommerhusområdet ved Saksild som administrationen af bestemmelserne i lokalplanen bliver mere antiskrøbelig.

Én kommentar til “Antiskrøbelig lokalplan?”

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.