Et blogværktøj

Nu har jeg fået Office 2007 pakke installeret. Nu bliver der formentlig færre stavefejl i teksten. For i Word 2007 kan man skrive et blogindlæg, der kan udgives direkte på en word-press-blog – og så er der stavekontrol med. Og den kan også indsætte billeder og ændre på deres layout – det er noget nemmere end at upload billederne hver for sig som det sker i redigeringsmodulet i Word-press. Lene og Asmus fra 82 lægger “krop” til første forsøg. I det hele taget bliver alt det lay-out mæssige meget nemmere.